21.8.2018

Biến đổi khí hậu có tác động như thế nào đến đại dương, đến bờ biển và đến ngành nông nghiệp tại miền Trung? Năng lượng tái tạo có thể đóng góp các hiệu ứng phụ tích cực nào thong qua sự BĐKH? Với các câu hỏi hấp dẫn như vậy mà viện UFU đã cùng với Phân viện khoa học miền Trung tại Huế đã tổ chức vòng 2 lớp học Hè trong tháng 9.2017. Lớp học này được quĩ Robert Bósch tài trợ và đã có 40 nhà Khoa học Trẻ và các nhà Bảo vệ môi trường ( BVMT) thuộc các ngành nghề khác nhau tham dự với 4 đề tài.

Tại lớp học các Bạn trẻ đã nghiên cứu xem là những sự tác động nào của sự BĐKH đã ảnh hưởng đến đại dương và đến bờ biển của miền Trung, cũng như sự ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp vùng, đồng thời xem xét xem là ngành nông nghiệp đã góp phần như thế nào vào sự BĐKH. Ngoài ra , trao đổi và thảo luận về sự đóng góp của năng lượng tái tạo vào các biện pháp BVKH và vào sự Thích ứng với sự BĐKH và không chỉ là sự ảnh hưởng  đến các lĩnh vực của cuộc sống một cách tích cực ( cái  gọi  là  Co-Benefits ).

Đặc biệt sôi nổi là trong khuôn  khổ của lớp học Hè còn có tổ chức chuyến tham quan-khảo sát đa tạo điều kiện cho các Bạn trẻ tìm hiểu thêm về các tác động của sự BĐKH, cũng như tìm hiểu các  dự án về sự bền vững tại vùng lãnh thổ của nước biển mự các Bạn trẻ . Trên cơ sở chuyến tham quan mực nước biển dâng lên và sự sói mòn nghiêm trọng một khúc bờ biển và thăm dự án  một Vườn sinh thái  của một công ty Du  lich thì các Bạn trẻ đã có được cái nhìn thực tế về mối hiểm họa từ BĐKH tại địa phương  và thấy được nhiều dự án tại chỗ để thúc đẩy việc BVKH và sự Thích ứng với BĐKH tại đia phương