Khuyến nghị đối với quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam

22.04.2021

Kể từ năm 2019, Viện Độc lập các Vấn đề môi trường (UfU) và Viện Sinh thái, do GIZ ủy quyền, đã đồng hành cùng quá trình lập pháp sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam (LEP), đặc biệt là các chương về giấy phép môi trường và kiểm soát ô nhiễm không khí. Là một phần của dự án “Xây dựng các khuyến nghị (dựa trên các thực hành tốt nhất, trong số các thực hành khác) về cách thực hiện và vận hành Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi của Việt Nam”, UfU và Viện Sinh thái đã bình luận về dự thảo sửa đổi LEP và đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hơn nữa, nhằm quản lý chất lượng không khí và hỗ trợ trong việc chuẩn bị thực hiện LEP tiếp theo.

Trong khi việc sửa đổi LEP đòi hỏi những tiến bộ đáng kể ở cấp quốc gia, các tỉnh thường gặp khó khăn trong việc thực hiện các yêu cầu quốc gia. Trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không khí, LEP mới yêu cầu tất cả các tỉnh phải xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng không khí từ năm 2022 trở đi. Để hỗ trợ quá trình này, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã chuẩn bị Hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí cho các tỉnh. Tuy nhiên, hướng dẫn này không đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn về các biện pháp cụ thể mà các tỉnh có thể đưa vào kế hoạch quản lý của mình.

Do đó, UfU và Viện Sinh thái đã xây dựng một gói ba ấn phẩm về các công cụ cụ thể và các khuyến nghị về các biện pháp quản lý chất lượng không khí cho các cấp chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam:

1) Danh mục các hoạt động quản lý chất lượng không khí nhằm giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe

2) Sổ tay Quản lý chất lượng không khí địa phương – Sử dụng kết hợp với bảng HĐQLCLKK

3) Công cụ hành động tức thì

Tài liệu đầu tiên, Bảng HĐQLCLKK, liệt kê các biện pháp tiềm năng mà chính quyền cấp tỉnh có thể thực hiện và đưa vào kế hoạch quản lý của họ trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Xây dựng, Công nghiệp, Năng lượng và Điện, Giao thông vận tải, Sinh hoạt hộ gia đình, Quản lý Chất thải Rắn, cũng như Các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Tài liệu thứ hai, hướng dẫn kèm theo Bảng AQMA, trình bày chi tiết bước đầu tiên về bảng và các thông tin khác nhau mà bảng cung cấp. Bước thứ hai phác thảo quy trình làm thế nào để lựa chọn các biện pháp thích hợp cho kế hoạch quản lý chất lượng không khí của một tỉnh. Cuối cùng, tài liệu thứ ba đóng vai trò như một hộp công cụ cho hành động tức thì trong phạm vi các tỉnh. Vì LEP mới được phê duyệt và do đó, các kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh sẽ không có hiệu lực trước năm 2022, nhưng với tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách hiện nay, hành động ngay lập tức chống ô nhiễm không khí là điều quan trọng hàng đầu. Do đó, tài liệu đưa ra các khuyến nghị về các biện pháp có thể được thực hiện ngay lập tức, tức là có thể được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý quốc gia hiện hành, mà không cần thiết lập các quy định mới và không cần nghiên cứu và đánh giá thêm. Bằng cách này, ba tài liệu này có thể hỗ trợ chính quyền cấp tỉnh trong việc xây dựng chương trình các biện pháp của kế hoạch quản lý chất lượng không khí và khuyến khích tích cực chống lại ô nhiễm không khí trước và trong giai đoạn xây dựng kế hoạch.


Kêu gọi đề xuất các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ ở Miền Trung Việt Nam

01.02.2021

Tiếp nối thành công của các khóa học mùa hè năm 2017, 2018 và tài trợ các dự án cấp độ nhỏ năm 2019, 2020, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) có kế hoạch tiếp tục phối hợp với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức để tài trợ các dự án cấp độ nhỏ về biến đổi khí hậu ở Miền Trung Việt Nam trong năm 2021. Hai Viện muốn tăng thêm các sáng kiến khí hậu và trao đổi lẫn nhau giữa những người tham gia nhằm xây dựng tầm  nhìn về các vấn đề biến đổi khí hậu tại Miền Trung. Mỗi dự án nhỏ sẽ nhận một khoản kinh phí từ 800 đến 1000 euro để thực hiện tất cả các hoạt động đăng ký trong bản đề xuất dự án. Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức sẽ chịu trách nhiệm làm hồ sơ xin kinh phí từ quỹ khí hậu của Văn phòng Đối ngoại, CHLB Đức.

 1. Đối tượng tham gia:
 • Các nhà hoạt động khí hậu và môi trưởng trẻ, dưới 32 tuổi, hiện đang sinh sống/ học tập/làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi;
 • Sinh viên đại học cần tìm một người cố vấn có kinh nghiệm để tham gia vào dự án;
 • Nhóm dự án có khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói và viết.
 1. Yêu cầu của các dự án cấp độ nhỏ
 • Ý tưởng của dự án là mới và chưa được thiện hiện trước đây bởi cá nhân và tổ chức nào;
 • Ý tưởng phải có ý nghĩa thực tiễn trong đời sống tại địa phương;
 • Dự án có tính khả thi cao để áp dụng vào đời sống hàng ngày;
 • Nhóm thực hiện dự án có kiến thức và kỹ năng để làm truyền thông trên các kênh xã hội và tại địa điểm dự án;
 • Dự án có khả năng kéo dài và tự duy trì trong các cộng đồng;
 • Nếu ý tưởng đến từ một dự án đang thực hiện, nhóm thực hiện dự án nên viết về hiện trạng của dự án và nhấn mạnh đến trọng tâm của dự án cấp độ nhỏ;
 • Dự án có thể bao gồm các hoạt động nghiên cứu nhưng cần đi xa hơn các hoạt động nghiên cứu và bao gồm các hoạt động thực tiễn và/hoặc hoạt động truyền thông;
 • Để đối phó với dịch COVID-19, nhóm dự án cần có kế  hoạch hành cộng khẩn cấp  để chuẩn bị cho tình huống phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội/cách ly (ví dụ, kế  hoạch về các sự kiện truyền thông trực tuyến, các thay đổi linh động cho các hoạt động dự án, các hoạt động thay thế…).
 1. Các chủ đề năm 2021
 • Truyền thông thông qua thực hiện các sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu ở các lĩnh vực cụ thể sau, nông nghiệp, rừng, tài nguyên nước, sử dụng đất, năng lượng và năng lượng tái tạo, sức khỏe con người, đa dạng sinh học, giao thông xanh.
 • Thích ứng và/hoặc giảm thiểu biến đối khí hậu trong tình huống các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra với cường độ mạnh hơn và tần suất nhiều hơn.
 • Thiết kế xanh trong các khu vực đô thị và nông thôn để tăng tính chống chịu khí hậu cho khu vực thành phố và vùng nông thôn ở Miền Trung Việt Nam.
 • Khí hậu và an ninh: Ngăn chặn và/hoặc các hoạt động tương tác với các rủi ro tự nhiên và/hoặc rủi ro về kinh tế xã hội.
 1. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển
 • Thuyết minh dự án bao gồm phần dự toán kinh phí và chữ ký của chủ nhiệm dự án và cố vấn dự án;
 • Các hoạt động dự án phải hoàn thành trước tháng 11/2021;
 • Dự án được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu đính kèm thông báo và gởi bản scan/file mềm cho Bà Hoàng Thị Bình Minh, email hoangtbinhminh@gmail.com và Bà Nicole Wozny, email: nicole.wozny@ufu.de.
 1. Hạn chót đăng ký: 22/02/2021
 2. Thông báo dự án trúng tuyển: 03/2020
 3. Thông báo cấp kinh phí: 04/2020

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Hoàng Thị Bình Minh, ĐT: 0935051975,
Email: hoangtbinhminh@gmail.com hoặc tham khảo trên website: www.misr.ac.vnwww.ufu.de

Bạn có thể tải mẫu đăng ký tại đây.


Những câu chuyện thành công từ các dự án biến đổi khí hậu quy mô nhỏ

15. Tháng 10 năm 2020

Trong dự án của chúng tôi về các biện pháp thí điểm địa phương nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam, được hỗ trợ bởi quỹ khí hậu của Bộ Ngoại giao Đức, UfU khuyến khích bốn nhóm dự án trẻ của Việt Nam phát triển và thực hiện các ý tưởng dự án của riêng họ.  Bốn dự án quy mô nhỏ đang tiến triển khá đáng kể bất chấp những thách thức do đại dịch hiện nay. Các nhóm dự án đã viết tin tức để thông báo về tình trạng và những thành công gần đây trong dự án của họ.  Dưới đây, anh/chị có thể đọc tin tức từ các nhóm dự án rừng ngập mặn và than sinh học.

Chiến dịch tình nguyện hè 2020 và lễ trồng cây vì cộng đồng xã Tân Ninh (đã viết bởi Hoàng Anh Vũ)

Ngày 02/8/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quảng Bình và Huyện đoàn Quảng Ninh đã tổ chức Phát động Chiến dịch tình nguyện hè và Lễ trồng cây vì cộng đồng năm 2020. Sự kiện này là một phần của dự án quy mô nhỏ về biến đổi khí hậu do Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua Viện Độc lập về Các vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) và Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR, thành phố Huế).

Phát biểu tại lễ trồng cây, ông Hoàng Anh Vũ (chủ nhiệm dự án) giải thích việc trồng phục hồi cây bần nhằm khôi phục hệ sinh thái ngập mặn khu vực ven sông Kiến Giang thuộc xã Tân Ninh sẽ tạo ra giá trị cảnh quan và phục vụ du lịch sinh thái của địa phương. Nhận thức được giá trị của rừng ngập mặn, người dân sẽ trồng nhiều cây hơn để tăng độ che phủ và đảm bảo hơn cho sự phát triển bền vững.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của khoảng 250 tình nguyện viên, trong đó có người dân địa phương, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quảng Bình và các đoàn viên huyện Đoàn Quảng Ninh. Trong sự kiện, các tình nguyện viên đã trồng hơn 1000 cây ngập mặn (cây bần, cây đước) dọc sông Kiến Giang tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh.

Ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các bạn tình nguyện viên đã tham gia. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Bộ Ngoại giao Cộng Hòa Liên bang Đức, Viện Độc lập về Các vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) và Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR, thành phố Huế) đã tài trợ cho sự kiện này. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ trồng được nhiều cây xanh hơn nữa để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng địa phương.

Xây dựng lò nung và sản xuất than sinh học ở làng Krông Klang, tỉnh Quảng Trị  (đã viết bởi  Nguyễn Văn Trường Kỳ)

Ngày 22/7/2020, dự án “Biến phụ phẩm nông nghiệp thành than sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm và tăng năng suất cây trồng” đã chính thức được khởi động bằng việc xây dựng lò sản xuất than sinh học. Lò được xây dựng bằng một thùng chứa dầu 200 lít với một nắp nhỏ phía trước và một ống khói kim loại ở phía sau. Một lưới kim loại đặt bên trong thùng chứa cho phép thông gió. Lò được đặt trên một nền bê tông và được bao phủ bởi gạch và vữa để bảo vệ nó khỏi tác động thời tiết khắc nghiệt và thất thoát nhiệt.

Năm loại phụ phẩm nông nghiệp địa phương được sử dụng để sản xuất than sinh học, bao gồm tràm, sả, húng quế, gừng và nghệ, tất cả đều ở dạng gỗ mềm. Ước tính trong khu vực dự án có 25 tấn chất thải này được thải ra môi trường hàng tháng gây ô nhiễm không khí và tài nguyên nước của địa phương.

Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, chúng tôi đã sản xuất than sinh học, tuy nhiên, số lượng sản xuất không được như mong đợi do thời tiết xấu và khó khăn trong quá trình đốt lò. May mắn thay, thử thách ban đầu đó đã sớm kết thúc sau khi nhóm đã có được một số kinh nghiệm làm việc với một công nghệ mới.

Sau đó, nhóm nghiên cứu quyết định tận dụng khoảng thời gian xã hội cách ly do Covid 19 để bắt đầu thử nghiệm trồng trọt với than sinh học để xuất phân bón. Chúng tôi bắt đầu với 4 mẫu cây đậu phộng khác nhau (một mẫu chỉ làm đất, một hỗn hợp đất-than sinh học 2%, một hỗn hợp 2% than sinh học-7% phân trộn-đất và một hỗn hợp đất-7% phân trộn). Nhóm dự án dự kiến ​​sẽ tiếp tục với tổng số 24 mẫu sử dụng cả 4 tỷ lệ hỗn hợp than sinh học ở quy mô lớn hơn áp dụng cho 3 loại cây (húng quế, gừng và lạc). Việc đánh giá sinh trưởng sẽ được thực hiện hai lần một tháng dựa trên các tiêu chí về sinh trưởng của cây, bao gồm độ dày thân, chiều cao cây và số lá.