Khai mạc lần thứ 3 về các dự án khí hậu cấp độ nhỏ tại địa phương ở Miền Trung

Ngày 01 tháng 11 năm 2021 Cũng như các dự án trước đó vào năm 2019 và năm 2020, UfU một…


Xuất bản báo cáo mới trong khuôn khổ dự án CapaViet 2

Foto von Mumtahina Tanni von Pexels14. September 2021 Xuất bản Báo cáo “Quản lý các…


Khóa học “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” dành cho các chuyên gia

26.05.2021 Việc đăng ký các khu vực (có nguy cơ) bị ô nhiễm vào hồ sơ địa chínhlà một bước quan trọng để có được cái…


Khuyến nghị đối với quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam

22.04.2021 Kể từ năm 2019, Viện Độc lập các Vấn đề môi trường (UfU) và Viện Sinh thái, do GIZ ủy quyền, đã đồng hành…


Kêu gọi đề xuất các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ ở Miền Trung Việt Nam

01.02.2021 Tiếp nối thành công của các khóa học mùa hè năm 2017, 2018 và tài trợ các dự án cấp độ nhỏ năm 2019, 2020,…


Những câu chuyện thành công từ các dự án biến đổi khí hậu quy mô nhỏ

15. Tháng 10 năm 2020 Trong dự án của chúng tôi về các biện pháp thí điểm địa phương nhằm nâng cao nhận thức về biến…


GreenCityLabHuế: Cơ sở hạ tầng xanh ở thành phố Huế

14.07.2020 Khu vực đô thị vừa là yếu tố tác động lên hiện tượng ấm lên toàn cầu, vừa chịu ảnh hưởng từ tác động…