Xuất bản báo cáo mới trong khuôn khổ dự án CapaViet 2

Foto von Mumtahina Tanni von Pexels14. September 2021 Xuất bản Báo cáo “Quản lý các…


Khóa học “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” dành cho các chuyên gia Việt Nam hiện đã được đưa nền tảng trực tuyến

26.05.2021 Việc đăng ký các khu vực (có nguy cơ) bị ô nhiễm vào hồ sơ địa chínhlà một bước quan trọng để có được cái…


Khuyến nghị đối với quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam

22.04.2021 Kể từ năm 2019, Viện Độc lập các Vấn đề môi trường (UfU) và Viện Sinh thái, do GIZ ủy quyền, đã đồng hành…


Kêu gọi đề xuất các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ ở Miền Trung Việt Nam năm 2021

01.02.2021 Tiếp nối thành công của các khóa học mùa hè năm 2017, 2018 và tài trợ các dự án cấp độ nhỏ năm 2019, 2020,…


Những câu chuyện thành công từ các dự án biến đổi khí hậu quy mô nhỏ ở miền Trung Việt Nam

15. Tháng 10 năm 2020 Trong dự án của chúng tôi về các biện pháp thí điểm địa phương nhằm nâng cao nhận thức về biến…


GreenCityLabHuế: Cơ sở hạ tầng xanh ở thành phố Huế

14.07.2020 Khu vực đô thị vừa là yếu tố tác động lên hiện tượng ấm lên toàn cầu, vừa chịu ảnh hưởng từ tác động…


Thông Báo Mời Nộp Đề Xuất Các Dự Án Biến Đổi Khí Hậu Cấp Độ Nhỏ Tại Miền Trung Việt Nam Năm 2020

25.02.2020 Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) phối hợp với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) để…