Thông Báo Mời Nộp Đề Xuất Các Dự Án Biến Đổi Khí Hậu Cấp Độ Nhỏ

25.02.2020 Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) phối hợp với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) để…


Viện UFU tổ chức lớp học Hè 2 về Biến đổi khí hậu (BĐKH) tại miền Trung

21.8.2018 Biến đổi khí hậu có tác động như thế nào đến đại dương, đến bờ biển và đến…


Môi trường tỉnh Bắc Ninh cập nhật thông tin về việc quản lý sự ô nhiễm tồn lưu

09.07.2018 Việc quản lý sự ô nhiễm tồn lưu ở Đức đã được Bộ luật Bảo vệ đất qui định từ năm 1999. Việc tiếp cận với đất…