23 tháng 9 năm 2020

Nghiên cứu mới : Nhu cầu và quyền lợi trong các đề xuất học trực tuyến về bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án DigiViet, viện UfU đề cập chặt chẽ hơn nhu cầu hiện tại cũng như các ví dụ hiện có đối với nhu cầu học trực tuyến trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, và Quản lý ô nhiễm tồn lưu tại Việt Nam và toàn cầu. Kiến thức thu thập được thông qua các buổi phỏng vấn các chuyên gia và khảo sát trực tuyến những nhân viên tại Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Tỉnh (DONREs). UfU đã giải quyết chặt chẽ hơn các nhu cầu hiện tại và các ví dụ hiện có cho việc nghiên cứu xây dựng, định dạng và nội dung khóa học trực tuyến “ Quản lý các địa điểm ô nhiễm tồn lưu tại Việt Nam cho Bộ Liên Bang về Môi trường-Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân (BMU)

Nghiên cứu này được Tóm tắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nghiên cứu DigiViet đã đi đến kết quả là nhu cầu và quyền lợi về chương trình học trực tuyến tại Việt Nam là tổng thể, thế nhưng trong lĩnh vực môi trường là rất lớn. Chính phủ Việt Nam ủng hộ phát triển quy trình học trực tuyến: Về vấn đề này trong những năm vừa qua đã đưa ra bộ luật bao quát toàn diện và hiện đại. Những chuyên gia đã tham gia vào các buổi phỏng vấn và các cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi, cho thấy sự quan tâm của họ về chương trình học trực tuyến về quản lý ô nhiễm tồn lưu.

Các đề xuất học trực tuyến cho đến giờ ở Việt Nam được thực thi tại các trường đại học. Phần lớn các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng, nhu cầu về học trực tuyến phục vụ nâng cao học vấn cho các công viên chức nhà nước mà họ quan tâm đến đề tài quản lý ô nhiễm tồn lưu. Phần lớn kiến thức thu thập được cho việc nghiên cứu, hiện đang được đưa vào khóa học trực tuyến đầu tiên dành cho các nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề tài ô nhiễm tồn lưu. Tiêu đề khóa học: “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tồn lưu tại Việt Nam, là một phần của dự án CapaViet 2 tại Việt nam. Bộ tài liệu phiên bản bằng tiếng Việt dành cho các nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, bộ tài liệu phiên bản bằng tiếng Anh dành cho các thính giả trên trang web của UfU.

bạn có thể tìm thêm thông tin tại: DigiViet