24.06.2019

Trong khuôn khổ của dự án Cobenefits– cùng với Tổ chức Việt Nam là Green ID , viện UFU đã tổ chức 3 Hội nghi Bàn tròn đẻ thảo luận về Hiệu ứng phụ tích cực của việc mở rộng các dạng Năng lượng tái tạo- cái gọi là Cobenefits- tại Việt Nam.

Tại Hội nghị Bàn tròn Thứ nhất vào ngày 10.06.2019, được tổ chức trong khách sạn Hilton Garden Inn tại Hà Nội, là nội dung Điện khí hóa các vùng mà cho đến nay nó không được nối với mạng lưới điện quốc gia.

Tại Hội nghị Bàn tròn Thứ hai vào ngày 11.06.2019 thì nội dung: Các Hiệu ứng có thể tạo ra việc làm ” Thông qua các năng lượng tái tạo” đã được thảo luận, Tuần lễ đã được kết thúc  với Hội nghị Bàn tròn về đề tài Chất lượng Không khí và Sức khỏe.

Các chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau, như: Kinh tế- Quản lý- Xã hội dân sự  và họ đã có sự trao đổi liên ngành một cách tích cực, hào hứng và đã xác định được các giải pháp, cũng như các tiền đề để tổng quan hóa cho việc mở rộng Cobenefits của các nguồn Năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực tại Việt Nam.

Trong buổi Hội nghị Bàn tròn về Điện khí hóa đã thảo luận các nhu cầu khác ngha của các khu vực đân cư khác nhau về việc các khu dân cư đó không được nối với mạng lưới điện. Ngoài ra nó còn được các chuyên gia nhấn mạnh là các thông tin và việc xây dựng năng lực  phụ thuộc nhiều vào Chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý và nó có ý nghĩa lớn.

Ngoài ra, tại Hội nghị Bàn tròn, các chuyên gia xác định các khả năng đưa đề tài Các dạng Năng lượng tái tạo vào Chiến lược quốc gia về phát triển các vùng nông thôn và ở góc độ việc làm thì các chuyên gia nhận định đặc biệt đến việc Đào tạo và việc tiếp tục Nâng cao cho các Học sinh, Sinh viên Việt Nam, cũng như công nhân;  đều có ý nghĩa lớn lao nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường Năng lượng tái tạo và để đạt được hiệu ứng tích cực cho thị trường việc làm Việt Nam.

Trong quá trình Hội nghị Bàn tròn về Chất lượng Không khi và Sức khỏe, các chuyên gia của Tổng cục Môi trường đã giới thiệu về tình trang ô nhiễm Không khí tại Việt Nam. Các chuyên gia khác giới thiệu liệu về mối liên quan giữa  Không khí bị ô nhiễm và Sức khỏe. Sự thảo luận trước hết tập trung vào vấn đề/ câu hoỉ là : Liệu việc mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam thì sẽ có thể có sự đạt đước sự cải thiện đáng kể về chất lượng không khí tại Việt Nam không