CPEP 2: Vụ sắn thứ 2 với những kỳ vọng về sản lượng

24.05.2023 Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) và Viện Độc lập Các…


Nâng cao nhận thức về Cơ sở hạ tầng cây xanh-mặt nước tại Huế

Nâng cao nhận thức về Cơ sở hạ tầng cây xanh-mặt nước tại Huế Huế là một trong những thành phố xanh nhất ở Việt…


Dự án CapaViet3 hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xây dựng các biện pháp xử lý đối với các địa điểm bị ô nhiễm đất

Dự án CapaViet3 hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xây dựng các biện pháp xử lý đối với các địa điểm bị ô nhiễm đất Cuối tháng 9 năm…


Khóa học “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” dành cho các chuyên gia

26.05.2021 Việc đăng ký các khu vực (có nguy cơ) bị ô nhiễm vào hồ sơ địa chínhlà một bước quan trọng để có được cái…


Khuyến nghị đối với quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam

22.04.2021 Kể từ năm 2019, Viện Độc lập các Vấn đề môi trường (UfU) và Viện Sinh thái, do GIZ ủy quyền, đã đồng hành…


Kêu gọi đề xuất các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ ở Miền Trung Việt Nam

01.02.2021 Tiếp nối thành công của các khóa học mùa hè năm 2017, 2018 và tài trợ các dự án cấp độ nhỏ năm 2019, 2020,…