UfU Học trực tuyến

Tại đâz bạn có thể tìm thấy tất cả các khóa học trực tuyến từ UfU. Hãy chọn file tương ứng để đi đến trực tiếp vào khóa học.

Nếu bạn cần một password để vào khóa học, hãy liên lạc onlinekurs@ufu.de

Quản lý các điểm ô nhiễm - CapaViet (có sẵn từ năm 2024)

Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại

Việt Nam

Ngăn chặn và khắc phục đất ô nhiễm

Registration of Contaminated Site

(will be uploaded beginning 2024)

Prevention and remedation of soil contamination

(will be uploaded beginning 2024)