UfU Khóa học trực tuyến

Tại đây, bạn thể tìm thấy tất cả các khóa học trực tuyến được cung cấp bởi UfU. Chọn khóa học trực tuyến mà bạn muốn tham ở phía dưới.

Bạn cần một tài khoản UfU Moodle để tham gia các khóa học trực tuyến của chúng tôi, xem hướng dẫn đăng ký tài khoản mới tại đây.

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì hoặc không thể đăng ký tài khoản UfU Moodle, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email onlinekurs@ufu.de.

Khóa học trực tuyến thuộc khuôn khổ dự án CapaViet3

Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại

Việt Nam

(Khóa học sẽ bắt đầu tháng 8 đến tháng 10 năm 2023)

Phòng ngừa ô nhiễm đất

(Khóa học sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023)

Registration of Contaminated Site

(will be uploaded beginning 2024)

Remedation of soil contamination

(will be uploaded beginning 2024)