UfU trong phương tiện truyền thông tại Việt Nam

Đà Nẵng / Berlin, ngày 26.01.2018 – Đoạn Video
Buổi tập huấn về: Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tái tạo cho Xã hội Dân sự tzuwf ngày 24.đến ngày 26.1.2018 tại Đà Nẵng với sự tham gia của 40 đại biểuE-Enhance-Project

Hà Nội / Bắc Ninh, ngày 27.11.2017 – Buổi truyền hình
TN&MT Trien khai lap hien trang ONMT 3 dat tinh BN – du an CapaVietCapaViet-Project

Huế, ngày 26.9.2017 – Trích lục trực tiếp từ Báo chí
Lớp học Hè đầu tiên tại Huế, miền Trung Việt Nam về đề tài Bảo vệ Khí hậu và Biến đổi Khí hậu: Trang bị kiến thức ứng phó với biến đổi khí hậu – Summerschool Hue

Hà Nội, ngày 25.7.2017 – Buổi truyền hình
Báo cáo về Dự án Cây năng lượng trong buổi Truyền hình Nhân dân về đề tài: Phát triển các Cây năng lượng cho sự Bảo vệ Môi trường: Buổi Phỏng vấn với ông Sebastian thuộc Viện UfU (sood phút 1:08 đến 8:40) – CPEP-Project

Thái Nguyên, ngày 19.09.2016 – Trích lục trực tiếp từ Báo chí
Trồng thử nghiệm cây năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường – CPEP-Project

Hà Nội / Bắc Ninh, ngày 27.11.2017

Huế, ngày 26.9.2017