Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường ( UFU) là cơ quan Think-Thank Đức nằm trong dẫy phổ Xã hội và Sinh thái. UFU là cơ quan Khoa học ứng dụng, đồng thời là tổ chức với nhiều nội dung hoạt động thực tiễn.Chủ thể của viện UFU là: Khoa học môi trường gần gữi với người dân- nó đã ghi dấu ấn từ năm 1990 và có giá trị đến ngày hôm nay.

Viện được thành lập từ tháng 3.1990 tại Berlin bởi trên 200 Nhà khoa học Môi trường Đông Đức ( CHDC Đức ).

Ngày nay, viện UFU hoạt động với sự cộng tác của 35 chuyên viên trong một loạt các dự án khoa học ứng dụng, trong một loạt các phong trào và mạng lưới mà nó quan trọng về mặt cộng đồng và xã hội; nó cần và khuyến khích một sự thúc đẩy, một sự thay đổi về mặt sinh thái các trạng thái mà không thể giữ lại được.

Viện UFU được cơ cấu thành 4 bộ phận chuyên môn:
– Bảo vệ Thiên nhiên và Truyền thông môi trường,
– Sự Tham gia của cộng đồng và Pháp chế môi trường,
– Giáo dục chuyển giao và Bảo vệ khí hậu cũng như
– Hiệu quả năng lượng và Chuyển đổi năng lượng.
Viện UFU là thành viên mạng lưới Ecornet- Đó là một mạng lưới tập hợp các Cơ quan nghiên cứu môi trường tại Đức.

Viện UFU có văn phòng chính tại thủ đô Berlin và một văn phòng chi nhánh tại thành phố Halle/Saale cũng như một văn phòng dự án tại Hà Nội/ Việt Nam.
Thu nhập của viện UFU trong năm 2017 là 2,04 triệu Euro.

Viện UFU hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998. Các hoạt động của viện UFU tại Việt Nam bao gồm: Bảo vệ Đất, Bảo vệ Khí hậu, các Năng lượng tái tạo cũng như Giáo dục môi trường và thu hút nhân dân vào sự nghiệp Bảo vệ môi trường.
Kể từ năm 1990 viện UFU đã được Cơ quan tài chính chức năng Berlin công nhận là Cơ quan phi lợi nhuận. Công việc của viện được định hướng đến các thành viên của viện. Hiện nay viện đươc 180 thành viên hỗ trợ bằng các hoạt động kiêm nghiệm cũng như bằng tiền đóng góp của họ cho công việc của viện.
Lĩnh vực công việc hàng năm của viện bao hàm hơn 40 dự án trong nước Đức và tại nước ngoài. Các kết quả hoạt động của viện được thể hiện là các văn bản về kết quả nghiên cứu và các văn bản thẩm định, các mô hình dự án.

Viện UFU sử dụng ngày càng nhiều mạng lưới truyền thông xã hội, cũng như in trên các tạp chí và ngoài ra còn thực hiện việc xuất bản.

Cứ 2 năm một lần viện UFU đưa ra văn bản tường trình bằng tiếng Đức và tiếng Anh và độc giả có thể tải từ trang mạng Internet xuống. Bên cạnh việc hoạt động tại Đức và tại Việt Nam thì viện UFU còn triển khai hoạt động chủ yếu tại các nước Đông Âu ( như: Ba Lan, Séc, Slovakai, Kroatien, Mondavi ). Ngoài ra còn cần kể đến các nước: Nam Phi, Ấn Độ và Kolombia.

Các cộng tác viên của viện UFU đã xuất bản hơn 70 đầu sách/ ấn phẩm. Đó là Sách, Tạp chí và các Hướng dẫn cũng như nhiều tư liệu Khảo sát và Thẩm định ; trong đó có nhiều quyển sách dành cho trẻ em về Phòng ngừa môi trường

Báo cáo hiện tại (Tiếng Anh)