Ngày 01 tháng 11 năm 2021

Cũng như các dự án trước đó vào năm 2019 và năm 2020, UfU một lần nữa hỗ trợ các dự án cấp độ nhỏ tại địa phương ở Miền Trung Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức của các nhóm dân cư khác nhau về các vấn đề biến đổi khí hậu ở địa phương để có thêm các lựa chọn hành động thân thiện khí hậu cũng như nâng cao năng lực của các nhà hoạt động trẻ về các biện pháp bảo vệ khí hậu hơn nữa. Với sự tài trợ từ Quỹ Khí hậu của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức và hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR), UfU tạo điều kiện cho các tài năng trẻ Việt Nam phát triển các ý tưởng dự án của riêng mình để thực hiện tại địa phương.

Ngay từ đầu năm, các bạn trẻ Miền Trung đã gửi đơn ứng tuyển về ý tưởng dự án của riêng mình cho cuộc thi ý tưởng của UfU và MISR. Trong số tất cả các đơn ứng tuyển, đã chọn được bốn ý tưởng dự án tốt nhất để tài trợ và thực hiện sau đó.

Trong Năm nay, các dự án nhỏ sau đây đã được chọn:

  • Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu thông qua vườn cây trong khuôn viên trường. Dự án thực hiện tại trường Tiểu học Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng”. Phát triển và thực hiện dự án bởi các sinh viên Kiều Thị Phương, Phan Minh Lưu An, Văn Thị Thảo Vy, Bùi Văn Quốc Trung và Trần Quang Huy .
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng lưu trữ cacbon của thảm cỏ biển trong việc kiểm soát tình trạng biến đổi khí hậu và giảm thiểu các hoạt động gây suy thoái hệ sinh thái thảm cỏ biển tại Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát triển và thực hiện dự án bởi các sinh viên Nguyễn Hữu Chí Tư và Nguyễn Tú Uyên .
  • Thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường An Đông, thành phố Huế. Phát triển và thực hiện dự án bởi cô giáo trẻ Lê Thị Thanh Nhàn và Trần Thị Ngọc Cẩm, trường Cao Đẳng Y tế Huế.
  • Gia tăng độ che phủ rừng cây bản địa và rừng sản xuất tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Phát triển và thực hiện dự án bởi Nguyễn Văn Kỳ Trường, Nguyễn Xuân Tâm và Tô Minh Hạnh.

Dự án tổng thể và sự khởi động của bốn dự án nhỏ đã được chính thức bắt đầu, hội thảo Khai mạc vào ngày 26 tháng 9. Trong số 25 người tham gia, bên cạnh các nhóm dự án, các cố vấn của một số nhóm, một số người đã thực hiện thành công các dự án từ những năm trước cũng như những bạn trẻ khác quan tâm. Trong bầu không khí thân thiện và hiệu quả, UfU đã giới thiệu về quản lý dự án. Sau đó là những thách thức và kế hoạch của tất cả các dự án, giải pháp và đề xuất cải tiến đã được thảo luận cùng nhau. Cho đến cuối tháng 2 năm 2022, các dự án nhỏ sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của UfU và MISR.