Khai mạc lần thứ 3 về các dự án khí hậu cấp độ nhỏ tại địa phương ở Miền Trung

Ngày 01 tháng 11 năm 2021

Cũng như các dự án trước đó vào năm 2019 và năm 2020, UfU một lần nữa hỗ trợ các dự án cấp độ nhỏ tại địa phương ở Miền Trung Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức của các nhóm dân cư khác nhau về các vấn đề biến đổi khí hậu ở địa phương để có thêm các lựa chọn hành động thân thiện khí hậu cũng như nâng cao năng lực của các nhà hoạt động trẻ về các biện pháp bảo vệ khí hậu hơn nữa. Với sự tài trợ từ Quỹ Khí hậu của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức và hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR), UfU tạo điều kiện cho các tài năng trẻ Việt Nam phát triển các ý tưởng dự án của riêng mình để thực hiện tại địa phương.

Ngay từ đầu năm, các bạn trẻ Miền Trung đã gửi đơn ứng tuyển về ý tưởng dự án của riêng mình cho cuộc thi ý tưởng của UfU và MISR. Trong số tất cả các đơn ứng tuyển, đã chọn được bốn ý tưởng dự án tốt nhất để tài trợ và thực hiện sau đó.

Trong Năm nay, các dự án nhỏ sau đây đã được chọn:

  • Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu thông qua vườn cây trong khuôn viên trường. Dự án thực hiện tại trường Tiểu học Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng”. Phát triển và thực hiện dự án bởi các sinh viên Kiều Thị Phương, Phan Minh Lưu An, Văn Thị Thảo Vy, Bùi Văn Quốc Trung và Trần Quang Huy .
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng lưu trữ cacbon của thảm cỏ biển trong việc kiểm soát tình trạng biến đổi khí hậu và giảm thiểu các hoạt động gây suy thoái hệ sinh thái thảm cỏ biển tại Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát triển và thực hiện dự án bởi các sinh viên Nguyễn Hữu Chí Tư và Nguyễn Tú Uyên .
  • Thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường An Đông, thành phố Huế. Phát triển và thực hiện dự án bởi cô giáo trẻ Lê Thị Thanh Nhàn và Trần Thị Ngọc Cẩm, trường Cao Đẳng Y tế Huế.
  • Gia tăng độ che phủ rừng cây bản địa và rừng sản xuất tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Phát triển và thực hiện dự án bởi Nguyễn Văn Kỳ Trường, Nguyễn Xuân Tâm và Tô Minh Hạnh.

Dự án tổng thể và sự khởi động của bốn dự án nhỏ đã được chính thức bắt đầu, hội thảo Khai mạc vào ngày 26 tháng 9. Trong số 25 người tham gia, bên cạnh các nhóm dự án, các cố vấn của một số nhóm, một số người đã thực hiện thành công các dự án từ những năm trước cũng như những bạn trẻ khác quan tâm. Trong bầu không khí thân thiện và hiệu quả, UfU đã giới thiệu về quản lý dự án. Sau đó là những thách thức và kế hoạch của tất cả các dự án, giải pháp và đề xuất cải tiến đã được thảo luận cùng nhau. Cho đến cuối tháng 2 năm 2022, các dự án nhỏ sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của UfU và MISR.


Xuất bản báo cáo mới trong khuôn khổ dự án CapaViet 2

Foto von Mumtahina Tanni von Pexels

14. September 2021

Xuất bản Báo cáo “Quản lý các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam: hoàn thiện khung pháp lý và cơ hội mới khi có Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020”

19.08.2021

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra, việc quản lý các khu vực ô nhiễm là một công cụ quan trọng để ngăn chặn các tác động tiêu cực của ô nhiễm đất đến môi trường và sức khỏe con người. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng khung pháp lý về ô nhiễm đất, chỉ một số ít các khu vực (có nguy cơ) ô nhiễm ở Việt Nam được đánh giá chi tiết hoặc được khắc phục. Với việc Luật Bảo vệ Môi trường mới có hiệu lực vào năm 2022, Việt Nam đã bắt đầu quá trình sửa đổi các quy định liên quan.

Trong bối cảnh đó, báo cáo “Quản lý các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam: hoàn thiện khung pháp lý và cơ hội mới khi có Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020” đã được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Thực hành sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký các khu vực bị ô nhiễm – thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh (CapaViet 2)”. Đây là dự án hợp tác giữa Viện Độc lập về các vấn đề về Môi trường, Cộng hòa Liên bang Đức (UfU) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Báo cáo này đưa ra các cơ hội để tăng cường hơn nữa các khía cạnh khác nhau trong việc quản lý các khu vực ô nhiễm. Khung pháp lý hiện có và việc phát triển các văn bản pháp lý hiện hành tại Việt Nam về quản lý các khu vực ô nhiễm, về tính toán thiệt hại do ô nhiễm đất, về việc xem xét các khu vực ô nhiễm trong quy hoạch sử dụng đất và về công nghệ quản lý đất bị ô nhiễm đã được so sánh với các luật và quy định tương tự ở Đức.

Trong báo cáo này, chúng tôi đã xác định mười cơ hội để hỗ trợ thêm cho việc xác định, đánh giá và khắc phục các khu vực ô nhiễm và tính toán thiệt hại môi trường. Bên cạnh đó, báo cáo còn xác định các công cụ tích hợp trong mối liên hệ giữa quản lý khu vực ô nhiễm và quy hoạch sử dụng đất. Các công cụ tích hợp là các đầu vào hợp pháp để hỗ trợ việc xem xét các khu vực ô nhiễm trong quy hoạch đô thị và sử dụng đất với mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực đến các đối tượng bảo vệ. Các công cụ này bao gồm Kiểm kê và Lập bản đồ Thống kê về Hiện trạng Sử dụng Đất cho Quy hoạch Sử dụng Đất và Quy hoạch Đô thị, Đánh giá Môi trường Chiến lược trong bối cảnh Quy hoạch Đô thị và chia sẻ thông tin thông qua Chính phủ điện tử.

Nghiên cứu này cho thấy Việt Nam có một khung pháp lý khá đầy đủ về quản lý các khu vực ô nhiễm. Dựa trên cơ sở này, việc nâng cao năng lực cho chính quyền cấp tỉnh và sự hợp tác tốt hơn giữa các cơ quan lập kế hoạch là những bước quan trọng để tăng cường công tác quản lý các khu vực ô nhiễm ở các tỉnh tại Việt Nam.

Tại đây, bạn có thể tải xuống báo cáo “Quản lý các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam: hoàn thiện khung pháp lý và cơ hội mới khi có Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020”.


Nghiên cứu mới : Nhu cầu và quyền lợi trong các đề xuất học trực tuyến

23 tháng 9 năm 2020

Nghiên cứu mới : Nhu cầu và quyền lợi trong các đề xuất học trực tuyến về bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án DigiViet, viện UfU đề cập chặt chẽ hơn nhu cầu hiện tại cũng như các ví dụ hiện có đối với nhu cầu học trực tuyến trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, và Quản lý ô nhiễm tồn lưu tại Việt Nam và toàn cầu. Kiến thức thu thập được thông qua các buổi phỏng vấn các chuyên gia và khảo sát trực tuyến những nhân viên tại Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Tỉnh (DONREs). UfU đã giải quyết chặt chẽ hơn các nhu cầu hiện tại và các ví dụ hiện có cho việc nghiên cứu xây dựng, định dạng và nội dung khóa học trực tuyến “ Quản lý các địa điểm ô nhiễm tồn lưu tại Việt Nam cho Bộ Liên Bang về Môi trường-Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân (BMU)

Nghiên cứu này được Tóm tắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nghiên cứu DigiViet đã đi đến kết quả là nhu cầu và quyền lợi về chương trình học trực tuyến tại Việt Nam là tổng thể, thế nhưng trong lĩnh vực môi trường là rất lớn. Chính phủ Việt Nam ủng hộ phát triển quy trình học trực tuyến: Về vấn đề này trong những năm vừa qua đã đưa ra bộ luật bao quát toàn diện và hiện đại. Những chuyên gia đã tham gia vào các buổi phỏng vấn và các cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi, cho thấy sự quan tâm của họ về chương trình học trực tuyến về quản lý ô nhiễm tồn lưu.

Các đề xuất học trực tuyến cho đến giờ ở Việt Nam được thực thi tại các trường đại học. Phần lớn các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng, nhu cầu về học trực tuyến phục vụ nâng cao học vấn cho các công viên chức nhà nước mà họ quan tâm đến đề tài quản lý ô nhiễm tồn lưu. Phần lớn kiến thức thu thập được cho việc nghiên cứu, hiện đang được đưa vào khóa học trực tuyến đầu tiên dành cho các nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề tài ô nhiễm tồn lưu. Tiêu đề khóa học: “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tồn lưu tại Việt Nam, là một phần của dự án CapaViet 2 tại Việt nam. Bộ tài liệu phiên bản bằng tiếng Việt dành cho các nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, bộ tài liệu phiên bản bằng tiếng Anh dành cho các thính giả trên trang web của UfU.

bạn có thể tìm thêm thông tin tại: DigiViet