01.02.2021

Tiếp nối thành công của các khóa học mùa hè năm 2017, 2018 và tài trợ các dự án cấp độ nhỏ năm 2019, 2020, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) có kế hoạch tiếp tục phối hợp với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức để tài trợ các dự án cấp độ nhỏ về biến đổi khí hậu ở Miền Trung Việt Nam trong năm 2021. Hai Viện muốn tăng thêm các sáng kiến khí hậu và trao đổi lẫn nhau giữa những người tham gia nhằm xây dựng tầm  nhìn về các vấn đề biến đổi khí hậu tại Miền Trung. Mỗi dự án nhỏ sẽ nhận một khoản kinh phí từ 800 đến 1000 euro để thực hiện tất cả các hoạt động đăng ký trong bản đề xuất dự án. Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức sẽ chịu trách nhiệm làm hồ sơ xin kinh phí từ quỹ khí hậu của Văn phòng Đối ngoại, CHLB Đức.

 1. Đối tượng tham gia:
 • Các nhà hoạt động khí hậu và môi trưởng trẻ, dưới 32 tuổi, hiện đang sinh sống/ học tập/làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi;
 • Sinh viên đại học cần tìm một người cố vấn có kinh nghiệm để tham gia vào dự án;
 • Nhóm dự án có khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói và viết.
 1. Yêu cầu của các dự án cấp độ nhỏ
 • Ý tưởng của dự án là mới và chưa được thiện hiện trước đây bởi cá nhân và tổ chức nào;
 • Ý tưởng phải có ý nghĩa thực tiễn trong đời sống tại địa phương;
 • Dự án có tính khả thi cao để áp dụng vào đời sống hàng ngày;
 • Nhóm thực hiện dự án có kiến thức và kỹ năng để làm truyền thông trên các kênh xã hội và tại địa điểm dự án;
 • Dự án có khả năng kéo dài và tự duy trì trong các cộng đồng;
 • Nếu ý tưởng đến từ một dự án đang thực hiện, nhóm thực hiện dự án nên viết về hiện trạng của dự án và nhấn mạnh đến trọng tâm của dự án cấp độ nhỏ;
 • Dự án có thể bao gồm các hoạt động nghiên cứu nhưng cần đi xa hơn các hoạt động nghiên cứu và bao gồm các hoạt động thực tiễn và/hoặc hoạt động truyền thông;
 • Để đối phó với dịch COVID-19, nhóm dự án cần có kế  hoạch hành cộng khẩn cấp  để chuẩn bị cho tình huống phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội/cách ly (ví dụ, kế  hoạch về các sự kiện truyền thông trực tuyến, các thay đổi linh động cho các hoạt động dự án, các hoạt động thay thế…).
 1. Các chủ đề năm 2021
 • Truyền thông thông qua thực hiện các sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu ở các lĩnh vực cụ thể sau, nông nghiệp, rừng, tài nguyên nước, sử dụng đất, năng lượng và năng lượng tái tạo, sức khỏe con người, đa dạng sinh học, giao thông xanh.
 • Thích ứng và/hoặc giảm thiểu biến đối khí hậu trong tình huống các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra với cường độ mạnh hơn và tần suất nhiều hơn.
 • Thiết kế xanh trong các khu vực đô thị và nông thôn để tăng tính chống chịu khí hậu cho khu vực thành phố và vùng nông thôn ở Miền Trung Việt Nam.
 • Khí hậu và an ninh: Ngăn chặn và/hoặc các hoạt động tương tác với các rủi ro tự nhiên và/hoặc rủi ro về kinh tế xã hội.
 1. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển
 • Thuyết minh dự án bao gồm phần dự toán kinh phí và chữ ký của chủ nhiệm dự án và cố vấn dự án;
 • Các hoạt động dự án phải hoàn thành trước tháng 11/2021;
 • Dự án được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu đính kèm thông báo và gởi bản scan/file mềm cho Bà Hoàng Thị Bình Minh, email hoangtbinhminh@gmail.com và Bà Nicole Wozny, email: nicole.wozny@ufu.de.
 1. Hạn chót đăng ký: 22/02/2021
 2. Thông báo dự án trúng tuyển: 03/2020
 3. Thông báo cấp kinh phí: 04/2020

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Hoàng Thị Bình Minh, ĐT: 0935051975,
Email: hoangtbinhminh@gmail.com hoặc tham khảo trên website: www.misr.ac.vnwww.ufu.de

Bạn có thể tải mẫu đăng ký tại đây.