24.03.2023

Khóa đào tạo sử dụng máy quang phổ Tia X – XRF trong phân tích tại chỗ kim loại nặng trong đất

Khóa đào tạo sử dụng máy quang phổ Tia X – XRF trong phân tích tại chỗ kim loại nặng trong đất

 

Khóa đào tạo sử dụng máy quang phổ huỳnh quang Tia X – XRF trong phân tích tại chỗ kim loại nặng trong đất diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 03 năm 2023.

Khóa đào tạo được tổ chức trong khuôn khổ dự án CapaViet3. Giảng viên chính của khóa học là GS.TS Tim Mansfeldt – Đại học Cologne,  CHLB Đức. Ông là Giáo sư tiến sĩ ngành khoa học đất, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực này.

Khóa đào tạo với sự tham gia của 25 học viên tham gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, và các viên chức nhà nước đang công tác trong lĩnh vực môi trường đến từ khu vực phía Nam, và khu vực phía Bắc (TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh).

Tại khóa học các học viên được đào tạo với nội dung phong phú, chất lượng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với kế hoạch rõ ràng:

Ngày 1 (01/03/2023): Các học viên được giới thiệu về các khái niệm cơ bản về việc sử dụng máy quang phổ huỳnh quang tia X di động để phân tích đất và phát hiện ô nhiễm.

Ngày 2 (02/03/2023): Các học viên được thực hành sử dụng máy XRF để phân tích tại chỗ ở Cụm công nghiệp Châu Khê và lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 3 (03/03/2023): Từ kết quả của phân tích tại chỗ và kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm, các học viên có thể thấy được cơ hội và giới hạn của máy XRF trong phân tích kim loại tại chỗ.

Tất cả các học viên tham gia đều hoàn thành xuất sắc khóa học và được cấp chứng nhận đã hoàn thành bởi Viện Độc lập các vấn đề về Môi trường – UfU.

Dự án CapaViet3 được diễn ra từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Thực hiện bởi MSP – Tiến sĩ Mark, Tiến sĩ Schewe & Đối tác GmbH và UfU; với sự hợp tác của Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, Tiến sĩ Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH, InNET và Khoa Tài nguyên và Môi trường (FONRE) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA).

CapaViet3 được hỗ trợ bởi “Sáng kiến ​​Xuất khẩu Bảo vệ Môi trường” của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Người tiêu dùng (BMUV) của Liên bang Đức.