06. 06.2018

Ngày 1.6.2018 đã kết thúc tốt đẹp tại Cần Thơ- Đồng bằng sông Cửu Long loạt đầu tiên của 5 hội thảo với các đại biểu Nam và nữ và các tổ chức hội, đoàn xã hội như hội phụ nữ Việt Nam, hội thanh niên Việt Nam, hội nông nghiệp Việt Nam, công đoàn địa phương và các cơ quan quản lý nông nghiệp các tổ chức môi trường cũng như các trường đại học

Tại các buổi hội thảo thì các đại biểu tham dự đã nhận được các thông tin thực tế về việc thực thi năng lượng tái tạo và các biện pháp về hiệu quả năng lượng tại nước Đức và tại Việt Nam về phần đó thì các học viên đã tự làm thí nghiệm với các cái gọi là “cầm tay chỉ việc” phương pháp mô hình và qua đó tiếp thu các ví dụ thực tế tại vùng nông thôn Tiếp theo là các học viên phát triển dự án của mình thông qua sự hiểu biết và trên cơ sở công cụ của “xưởng tương lai” Hội thảo tại Cần Thơ được kết nối bổ sung với chuyến tham quan đến vùng An Giang Tại đó các học viên được tìm hiểu các thiết bị năng lượng mặt trời các thiết bị khí sinh học và các loại lò đốt được cải tiến tại vùng nông thôn đồng thời được trao đổi với trực tiếp với người sử dụng công nghệ đó