20.02.2017

Tại buổi Hội thảo khoa học của dự án IKI- Cây năng lượng tại Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Điệp, trưởng phòng Môi trường thuộc tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam ( Vinacomin ) đã đúc rút ra một kết luận tích cực. Theo quan điểm của ông Điệp, buổi Hội thảo khoa học nửa ngày này rất có giá trị, bởi vì, tại buổi Hội thảo khoa học này các kết quả của năm đầu tiên thực thi dự án IKI-Cây năng lượng đã được trình bày rất chi tiết và tất cả các nội dung đã được bàn thảo và cần phải làm tốt hơn nữa. Ông Điệp đã phát biểu: “ Các kết luận cho năm mới 2017 có thể được đúc rút ra. Và như vậy là một buổi Hội thảo khoa học có kết quả tốt “.

Các đối tác dự án, do viện UFU điều phối , trong năm 2016 đã trồng và thử nghiệm tại 3 địa điểm nhiều loại giống cây bản địa. Trong đó có cây Cao lương ngọt, cây Keo, cây Hoa hướng dương, cây Sả, cây Jatropha và cỏ VA06.

Trước khi trồng cây thì các diện tích đất đã được nghiên cứu về mặt khoa học, trong đó là sự tra cứu tư liệu công phu về các loại cây mà nó phù hợp nhất với các các điều kiện của địa điểm tại các diện tích đất đã được khai thác mỏ đang bị bỏ hoang ( như: khí hậu tiểu vùng đó, cơ cấu đất, v.v.). Ngoài ra còn tổ chức các buổi Hội thảo với người dân sống tại các vùng xung quanh, cũng như có sự thảo luận với đại diện chính quyền địa phương đó.

Cần tiến hành công tác vận động cho một dự án sáng tạo mới. Cần có sự cố gắng cao hơn nữa trong lĩnh vực hoàn nguyên các diện tích đất bị bỏ hoang sau khai thác mỏ, cũng như việc bảo vệ khí hậu. Và cuối cùng là khả năng về sử dụng cho mục đích kinh tế.

Ngày 15.11.2017 đã có 30 chuyên gia, mà chủ yếu đến từ Việt Nam, tới Hà Nội để cùng trao đổi và đánh giá về các kết quả của việc trồng Cây năng lượng trong dự án IKI. Tất cả các kết quả đã được trình bày công khai. Các tham luận mang tính xây dựng sau đó đã phản ánh tính chất thực nghiệm của dự án. Các ý kiến và quan điểm giá trị đã được trao đổi cho việc trồng cây năng lượng trong năm 2017. Cho tương lai đã có những chỉ dẫn quan trọng để việc trồng cây năng lượng đạt được sản lượng cao hơn nữa. Ở góc độ của việc sử dụng sản phẩm cây thì Hội thảo cũng cho thấy một phần các cách thức đó tại Việt Nam ngày nay đã khả dĩ. Sự trao đổi với các chuyên gia tại Việt Nam và cả với các cơ quan chức năng ra quyết định tại Việt Nam sẽ được tiếp tục trong khuôn khổ của dự án IKI.

Trong tháng 5.2017 sẽ tổ chức một cuộc trao đổi “Bàn tròn” với đại diện các bộ của Việt Nam đã được đưa vào chương trình.

Vấn đề Cây năng lượng tại Việt Nam cần có nhiều cố gắng tiếp theo để gắn chặt nó là Công nghệ xanh của xã hội .