11.01.2017

Kể từ tháng 1 năm 2016 bà Hoàng Bình Minh chuyên viên khoa học thuộc viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tại Huế đã hoàn thành một chương trình thực tập học bổng tại UFU (được tài trợ bởi Quĩ học bổng Humbold tại Bonn) với đề tài Bảo vệ Đất và Khí hậu trong ngữ cảnh của sự ô nhiễm Dioxin. Đề tài học bổng này được kết nối với dự án IKI của UFU về Cây năng lượng. Như vậy sau khi bà Hoàng Bình Minh về Việt Nam trong năm 2017 thì bà Hoàng Bình Minh vẫn sẽ tiếp tục cộng tác với viện UFU. Mặc dù học bổng năm 2016 về Bảo vệ khí hậu đã đưa 20 học viên của 17 quốc gia ( trong đó có Trung quốc, Nigeria, Gambia, Gahna, Nam Phi, Peru, Nigaragua, Mexiko và Việt Nam ) đến với nhau; thế nhưng học bổng của bà Hoàng Bình Minh đã được kéo dài đến tháng 5.2017.

Ngày 11.1.2017 đã có buổi chia tay chính thức với các học viên. Bà Hoàng Bình Minh đang nghiên cứu tại UFU đề tài ” Sự ô nhiễm Dioxin trên các địa điểm bị ô nhiêm Dioxin tại Việt Nam. Bà Hoàng Bình Minh khai thác các công trình nghiên cứu cứu khoa học và các bài viết khoa học. Bà Hoàng Bình Minh liên hệ với các chuyên gia quốc tế và đang chuẩn bị một bản đánh giá tương xứng và sẽ công bố trong mùa xuân 2017 này.