11. 11. 2016

Phần lớn các vấn đề môi trường của Việt Nam xảy ra do ô nhiễm nước và đất do những thất bại trong xử lý các chất độc hại về môi trường hoặc xả thải bất hợp lý của các ngành công nghiệp. Một nguồn ô nhiễm quan trọng khác là do khai thác mỏ thường được diễn ra trên mặt đất gây ra ô nhiễm nhiều diện tích bởi lắng đọng các kim loại nặng từ các cặn mỏ, ví dụ như sắt, chì và asen.

Việt Nam đang tồn tại nguy cơ cao về thiếu hụt diện tích sử dụng đất do việc sử dụng lại các diện tích đất công nghiệp, chuyển đổi và thương mại các diện tích này thường không phổ biến. Các nhà đầu tư do dự khi họ có được các diện tích đất có thể đã từng bị ô nhiễm trước đây bởi vì thông tin về khu đất thường thiếu hụt. Trong những tình huống không rõ ràng này, khả năng gặp rủi ro ở một địa điểm cần phục hồi môi trường thường rất cao.

Hiện nay, công nghệ đo đạc và phân tích hiện trường các diện tích đất ô nhiễm kim loại nặng tạo ra khả năng kiểm tra tương đối nhanh và tiết kiệm chi phí. Các công nghệ kiểm tra tại chỗ các địa điểm ô nhiễm đem lại một sự tham khảo mới mẻ và lý thú đối với các phòng thí nghiệm trên toàn quốc.

Để loại trừ các trở ngại trong quản lý các địa điểm ô nhiễm ở Việt nam, dự án có mục tiêu giới thiệu các công nghệ đo đạc di dộng để phân tích các kim loại nặng tại hiện trường.

Tham khảo trang tiếng Anh để biết thêm thông tin.

Được tài trợ bởi: Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân (BMUB, Đức)

Đối tác dự án: MSP Bochum và TS. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH.