01.08.2017

Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ từ Quỹ Robert Bosch, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề Môi trường Đức (UfU, Berlin) sẽ tổ chức khóa học mùa hè lần thứ nhất về chủ đề “Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và những hệ quả ở Miền Trung Việt Nam”. Khóa học sẽ cung cấp các bài giảng đến từ chuyên gia của Việt Nam và quốc tế (Đức, Mỹ, Thái Lan) cùng các yếu tố tương tác khác.Đối tượng tham gia: là cán bộ có độ tuổi không quá 30 tuổi của các Viện, các Trường, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Thời gian: 03 ngày, từ 29/09/2017 đến 01/10/2017
Địa điểm: Khách sạn Xanh, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế
Chương trình: theo tiếng anh

Kinh phí: Viện Độc lập các vấn đề Môi trường (UfU) sẽ hỗ trợ chi phí đi lại (tàu, xe) và ăn ở cho các học viên không thường trú tại thành phố Huế.