26.05.2021

Việc đăng ký các khu vực (có nguy cơ) bị ô nhiễm vào hồ sơ địa chínhlà một bước quan trọng để có được cái nhìn tổng quan về ô nhiễm đất tại các tỉnh Việt Nam. Do đó, một hồ sơ địa chính là công cụ quan trọng để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đảm bảo và khử nhiễm cần thiết tại các khu vực bị ô nhiễm nhằm ngăn chặn các tác động đến sức khỏe cộng đồng bắt nguồn từ các khu vực này.

Tại Việt Nam, việc đăng ký các khu vực này thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) các tỉnh.

Hiện nay, UfU đã công bố Khóa học trực tuyến Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa các chuyên gia Đức và Việt Nam.

Khóa học trực tuyến Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam cung cấp cho các cán bộ, công chức nhà nước kiến ​​thức nâng cao để thực hiện việc đăng ký các địa điểm bị ô nhiễm tại các tỉnh.

Bên cạnh việc giới thiệu về các bước quản lý cụ thể của các khu vực bị ô nhiễm, khóa học còn đưa ra một phác thảo về khung pháp lý của việc ghi lại địa điểm bị ô nhiễm ở Việt Nam.

Học viên cũng sẽ hiểu sâu hơn về quá trình ghi lại các địa điểm có khả năng bị ô nhiễm, đặc biệt là các điều kiện tiên quyết, chuẩn bị và các hoạt động nghiên cứu, ghi chép cá nhân cần thiết để xác định và khoanh vùng các khu vực đó. Đặc biệt chú trọng khảo sát các làng nghề, khu công nghiệp và các khu vực liên quan khác. Phần nghiên cứu điển hình cũng trình bày các ví dụ về các khu vực bị ô nhiễm (trước đây) ở Đức và các biện pháp đảm bảo hoặc khử nhiễm được áp dụng.

Phiên bản tiếng Việt của khóa học trực tuyến dành riêng cho công chức, viên chức nhà nước và các chuyên gia khác tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành thành công khóa học trực tuyến, các học viên sẽ nhận được chứng chỉ chính thức.

Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” có thể truy cập tại UfU interaktiv. Khóa học được bảo vệ bằng mật khẩu. Các chuyên gia quan tâm có thể yêu cầu mật khẩu bằng cách gửi email tới onlinekurs@ufu.de.

Xin bạn vui lòng tìm ở đây một hướng dẫn ngắn về cách đăng nhập vào UfU interaktiv và Khóa học Trực tuyến.

Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Thực hành sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký các khu vực bị ô nhiễm – thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh (CapaViet 2)”, được tài trợ bởi „Exportinitiative Umwelttechnologien“của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, và An toàn Hạt nhân (BMU) của Liên bang Đức.