Dự án “AnaViet” : Tăng cường quản lý “Ô nhiễm tồn lưu” tại Việt Nam

rong tháng 11.2016 vừa qua đã kết thúc thành công dự án “AnaViet”: Xây dựng và trình diễn các...

CPEP Logo

Hội thảo khoa học “Cây năng lượng” đã giới thiệu kết quả ban đầu và đặt ra các vấn đề nghiên cứu mới

Tại buổi Hội thảo khoa học của dự án IKI- Cây năng lượng tại Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Điệp...

Adler und Thuc

Dự án mới: Phân tích môi trường ở Việt Nam: Xây dựng năng lực và chứng minh các biện pháp đo đạc phục vụ quản lý các địa điểm ô nhiễm

Phần lớn các vấn đề môi trường của Việt Nam xảy ra do ô nhiễm nước và đất do những thất...

CPEP Logo

Hội thaortrieern khai dự án Bảo vệ khí hậu : “ Cây năng lượng “ trên diện tích đất khai thác mỏ “ tại Việt Nam

Với sự có mặt của một đoàn đại biểu Nghị sỹ quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức...