Kêu gọi đề xuất các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ ở Miền Trung Việt Nam

Tiếp nối thành công của các khóa học mùa hè năm 2017, 2018 và tài trợ các dự án cấp độ nhỏ năm 2019, 2020, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung ...

Hội thảo các bên liên quan về các kịch bản hạ tầng xanh

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2020, dự án GreenCityLanHuế đã tổ chức hội thảo các liên quan lần thứ nhất với nội dung chính nhằm...

Những câu chuyện thành công từ các dự án biến đổi khí hậu quy mô nhỏ

Trong dự án của chúng tôi về các biện pháp thí điểm địa phương nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam, được hỗ trợ ...

Nghiên cứu mới : Nhu cầu và quyền lợi trong các đề xuất học trực tuyến

Trong khuôn khổ dự án DigiViet, viện UfU đề cập chặt chẽ hơn nhu cầu hiện tại cũng như các ví dụ hiện có đối với nhu cầu học trực tuyến trong...

GreenCityLabHuế: Cơ sở hạ tầng xanh ở thành phố Huế

Khu vực đô thị vừa là yếu tố tác động lên hiện tượng ấm lên toàn cầu, vừa chịu ảnh hưởng từ tác động của hiện tượng này...

Thông Báo Mời Nộp Đề Xuất Các Dự Án Biến Đổi Khí Hậu Cấp Độ Nhỏ

Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) phối hợp với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) để tuyển chọn các dự án biến đổi khí hậu...

GreenCityLabHuế – một dự án mới về cơ sở hạ tầng xanh nước-xanh lục ở Huế

Với tên ngắn gọn là Green City Lab Hue, một dự án hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức đã khởi động vào tháng 7 năm 2019...

Hội nghị Bàn tròn Cobenefits về Hiệu ứng phụ của việc mở rộng các dạng Năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Trong khuôn khổ của dự án Cobenefits- cùng với Tổ chức Việt Nam là Green ID, viện UFU đã tổ chức 3 Hội nghi Bàn tròn đẻ thảo luận về Hiệu ứng phụ...

Những cuốn cẩm nang thông kê các địa điểm ô nhiễm tồn lưu

Những cuốn cẩm nang được biên soạn trong khuôn khổ của dự án CapaViet của Đức-Việt, nhằm thống kê các địa điểm ô nhiễm tồn lưu...

Trồng cây năng lượng trên đất mỏ đã khai thác còn bị bỏ hoang

Dự án CPEP ( trồng cây năng lượng trên các địa điểm đã khai thác mỏ ) tại Việt Nam được thực thi từ năm 2015...